Nejnovější články

Teams: meetingy zoom v zařízeních

T

Jako MC800500 publikoval 10.6.2024 Microsoft zprávy Join Zoom meetings with an ID and passcode.

Microsoft Teams Rooms on Android will soon support joining Zoom meetings using an ID and passcode.

This message is associated with Microsoft 365 Roadmap ID 392822.

Microsoft 365: Expirace odkazu pro sdílení

M

Jako MC791879 publikoval 6.6.2024 Microsoft zprávu Set expiration available for all links when sharing.

This feature will be available for links shared with anyone, people in your organization, or selected individuals.

This message is associated with Microsoft 365 Roadmap ID 393931.

Entra ID: “2001:558:1416:0:200:5efe:169.152.178.93” > “2001:558:1416:0:200:5efe:a998:b25d”

E

Jako MC798676 publikoval 4.6.2024 Microsoft zprávu Change coming to the format of IP addresses containing IPV4 embedded in IPV6 addresses within token claims.

The format of IP addresses embedded in IPV6 within token claims is changing, impacting the 'ipaddr' claim in JWTs.

This message is not associated with Microsoft 365 Roadmap ID.

Microsoft 365: Jednotná správa aplikací

M

Jako MC791879 , MC795355 a MC688930 publikoval 29.5.2024 Microsoft zprávy o Unified management of Teams apps in Teams, Outlook, and the Microsoft 365 app. Unified App Management will streamline app management across Teams, Outlook, and the Microsoft 365 app. This rollout will occur in three phases, affecting app settings and management. This message is associated with Microsoft 365 Roadmap...

Souhrn – Květen 2024

S

Důležité termíny – co kdo prošvihl, co koho nevyhnutelně čeká, na co se připravit a jak. Jaké termíny nelze ignorovat, kde je naopak ještě čas a kolik? To vše uvádí měsíční souhrn vycházeje z článků, které se na tomto webu objevily v průběhu května, v prvním odstavci ty, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Microsoft Defender XDR: mazání ve složce “odesláno”

M

Jako MC794815 publikoval 21.5.2024 Microsoft zprávu Microsoft Defender XDR: Enhancing email remediation with Sender’s copy clean-up features. Microsoft Defender XDR is introducing Sender's copy clean-up features to enhance email remediation. This includes integration with Soft delete, wide support across platforms, and an undo capability. This message is not associated with Microsoft 365 Roadmap...

VBS: Konec

V

Jako MC794940 publikoval 22.5.2024 Microsoft zprávu VBScript deprecation: Timelines and next steps.

VBScript is being deprecated, to be replaced with JavaScript, PowerShell, and other alternatives.

This message is not associated with Microsoft 365 Roadmap ID.

Defender for Office: automatické odebírání v zablokovaných seznamech

D

Jako MC794813 publikoval 21.5.2024 Microsoft zprávu Tenant Allow/Block Lists will support entry removal 45 days after last used date.

Microsoft Defender for Office 365 will introduce a feature to automatically remove allow list entries 45 days after their last use.

This message is associated with Microsoft 365 Roadmap ID 372670.

Kategorie

Přihlášení

Zajímá Vás dění v Seyforu?

Informace o tom, co je nového, co chystáme a jak žijeme nejen v práci, ale i mimo ni, najdete na

Translate »