KategorieTenant

Teams: anonymně na schůzku

T

Jako MC285905 publikoval 18.9.2021 Microsoft zprávu Join meetings anonymously from your Teams desktop app (across clouds).

We are improving the experience to allow users to join meetings across clouds from their desktop app anonymously.

This message is associated with Microsoft 365 Roadmap ID 86311.

Microsoft 365 APPS: Hardening API

M

Jako MC283865 publikoval 8.9.2021 Microsoft zprávu Office add-in dialog API hardening update.

We recently made some changes to harden the security of the Office Add-in dialog API, which impacts cross-domain communication. Normally we do not do Message center communications on these monthly changes, but in the case we want to make sure the potential for impact is understood.

Souhrn – srpen 2021

S

Důležité termíny - co kdo prošvihl, co koho nevyhnutelně čeká, na co se připravit a jak. Jaké termíny nelze ignorovat, kde je naopak ještě čas a kolik? To vše uvádí měsíční souhrn vycházeje z článků, které se na tomto webu objevily v průběhu srpna, v prvním odstavci i ty z předchozích měsíců, je-li jejich datum stále aktuální.

Whiteboard: změna úložiště

W

Jako MC282992 publikoval 3.9.2021 Microsoft zprávu Updated timing changes: Whiteboard on OneDrive for Business. We want to inform you that the timing has shifted for the Microsoft Whiteboard move to OneDrive for Business storage which will integrate seamlessly across the suite, so you can create, share, discover, and manage whiteboards as easily as any Office document. This message is associated...

Service Health: jeden defender

S

Jako MC279093 publikoval 18.7.2021 Microsoft zprávu Microsoft Defender for Endpoint Service Health and Message center Communications.

To provide greater clarity in Service health and Message center, we are consolidating communications for Microsoft 365 Defender services under the service listing ‘Microsoft 365 Defender’.

This message is not associated with Microsoft 365 Roadmap.

Microsoft 365: Anonymizace Reportů

M

Jako  MC275344 publikoval 3.8.2021 Microsoft zprávu Reports in the Admin Center – user information pseudonymized by default.

We're making some changes to Microsoft 365 Reports in the admin center. Reports found in the ‎Microsoft 365‎ admin center provide information about your organization’s usage data.

Azure: role Global admin pro Azure AD skupiny

A

Jako  MC274516 publikoval 31.7.2021 Microsoft zprávu Ability to assign roles to Azure AD groups is now generally available!

Ability to assign roles to Azure Active Directory groups is now generally available. Assigning roles to groups can simplify the management of role assignments in Azure Active Directory.

Kategorie

Přihlášení

Zajímá Vás dění v Mainstreamu?

Informace o tom, co je nového, co chystáme a jak žijeme nejen v práci, ale i mimo ni, najdete na