Intune: Windows Autopatch

I

Jako MC390012  publikoval 7.6.2022 Microsoft zprávu Announcing Windows Autopatch - a new feature in Windows E3 and E5 that automates updates in Windows and Microsoft 365 Apps.

Windows E3 and E5 customers will be able to enroll their tenants into Windows Autopatch—the new intelligent managed service that keeps Windows, Microsoft 365 Apps for enterprise, Microsoft Teams, and Microsoft Edge software up to date automatically.

This message is associated with Microsoft 365 Roadmap ID 93343.

...další obsah je k dispozici pouze pro registrované uživatele

Kategorie

Přihlášení

Zajímá Vás dění v Seyforu?

Informace o tom, co je nového, co chystáme a jak žijeme nejen v práci, ale i mimo ni, najdete na

Translate »