Service health incident: Zdlouhavé načítání obsahu OneDrive for Business

S

Jako OD196347 publikoval Microsoft 21. listopadu v 15:45 hodin informaci o potížích s načítáním obsahu OneDrive for Business a jako SP196346 pak to samé pro SharePoint.

Popis chyby: Zdlouhavé načítání obsahu OneDrive for Business/SharePoint nebo problémy s načtením. Uživatelům se může zobrazit chybová zpráva "The server is busy now. Try again later".

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ŘEŠENÍ

Datum, ČasInformace
22.11.2019 4:12Nasazení opravy bylo dokončeno, služba je plně obnovena a funkční.
22.11.2019 2:05Oprava byla potvrzena jako funkční a probíhá jeho nasazení.
22.11.2019 0:00Monitoring ukazuje, že chyby se dále neprojevují. Probíhá příprava a testování opravy kódu.
21.11.2019 21:28Potvrzeno, že chybný kód způsobil špatné zpracování provozu při rozkládání zátěže. Dále potvrzeno, že provedené kroky situaci vylepšily, což by měli uživatelé poznat.
21.11.2019 20:12Probíhá připojení služby k jiné části infrastruktury. Dále dochází k aktualizaci konfigurace rozkládání zátěže (load balancingu) v dotčené infrastruktuře
21.11.2019 18:52Probíhá připojení služby k jiné části infrastruktury. Dále probíhají testy s cílem izolace potenciální příčiny problému.
21.11.2019 17:48Probíhá sběr diagnostických dat a ověření prioritizace síťového provozu v dotčené infrastruktuře
21.11.2019 16:41Zjišťuje se příčina potíží a dopad na organizaci

Kategorie

Přihlášení

Zajímá Vás dění v Seyforu?

Informace o tom, co je nového, co chystáme a jak žijeme nejen v práci, ale i mimo ni, najdete na

Translate »