ZnačkyAzure

Tenant: Nové IP adresy pro power automate flow

T

Jako MC362053 publikoval 20.4.2022 Microsoft zprávu Update firewall configurations for Power Automate flow IP addresses.

New IP addresses have been added for Azure Logic Apps for availability zone support to provide increased resiliency and availability for your Power Automate flows.

Windows 365: Cloud PC

W

CEO Satya Nadella na konferenci Microsoft Inspire oznámil dne 14.7.2021 dostupnost Windows 365.

Windows 365 helps streamline highly secure access to our infrastructure and more efficiently provides the expert resources our communities need.-Karri Gillis: Strategic Advisor to the Chief Information Officer, Government of Nunavut

Kategorie

Přihlášení

Zajímá Vás dění v Seyforu?

Informace o tom, co je nového, co chystáme a jak žijeme nejen v práci, ale i mimo ni, najdete na

Translate »