Značkyexchange

Exchange: DMARC report

E

Jako MC516348 publikoval 16. 2. 2023 Microsoft zprávu DMARC aggregate reports for enterprise.

This will help the domain owner to monitor their domain's traffic passing through Office 365 and adjust their sender authentication configurations to reach an actionable DMARC policy.

This message is associated with Microsoft 365 Roadmap ID 109535.

Exchange: Útok na váš on-prem server

E

Jako CVE-2022-41040 a CVE-2022-41082 publikoval 30.9.2022 Microsoft zprávu Analyzing attacks using the Exchange vulnerabilities. Microsoft is aware of limited targeted attacks using two reported zero-day vulnerabilities affecting Microsoft Exchange Server 2013, Exchange Server 2016, and Exchange Server 2019. The first one, identified as CVE-2022-41040, is a server-side request forgery (SSRF)...

Exchange: útok Man in the Middle

E

Jako KB5015322 publikoval 9.8.2022 Microsoft zprávu Description of the security update for Microsoft Exchange Server 2019 and 2016. This security update rollup resolves vulnerabilities in Microsoft Exchange Server. To learn more about these vulnerabilities, see the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE): Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability (CVE-2022-21979, CVE...

Exchange: Změna Atributu “NAME”

E

Jako MC365786 publikoval 30.4.2022 Microsoft zprávu Configuration Change in Name parameter for Exchange Online.

We're making some changes to the way Name parameter is being set in Exchange Online. We will be making a change to utilize unique ExternalDirectoryObjectId (EDOID) in the place of Name parameter in Exchange Online only.

Exchange: varování okamžitě záplatujte

E

Microsoft vydal dne 2.3.2021 varování s názvem Alert: Microsoft Security Update Release (Out-of-Band) for Critical Exchange Server Vulnerabilities. Tato kritická zranitelnost je součástí hackerského útoku s únikem dat. Situace je tak závažná, že Microsoft kontaktoval svoje partnery a některé zákazníky prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. Zároveň probíhal live meeting s...

Kategorie

Přihlášení

Zajímá Vás dění v Seyforu?

Informace o tom, co je nového, co chystáme a jak žijeme nejen v práci, ale i mimo ni, najdete na

Translate »